Международна седмица на предприемачеството
от 12 до 16 ноември 2018


 

Иновационен лагер


 

“Мениджър за един ден”
30 октомври 2018

Младежки дом Велико Търново, позиция “Експерт младежки дейности”:

ТД НАП Велико Търново:

ТП ДГС “Горна Оряховица”, позиция Директор:

Seo Team Leader:


 

Буровски стипендианти

За поредна година учениците от ПГЛПИ „Атанас Буров“ се представиха достойно и защитиха реномето на училището в ежегодния конкурс за стипендии на фондация „Атанас Буров“ гр. София. Цветияна Петрова и Цветелина Станева се пребориха с останалите 30 кандидати от всички икономически училища в България и са сред 16 ученика, които ще получават стипендии в размер на 100 лева месечно през цялата учебна година.


 

Участие на ученици от 12″а” клас на ПГЛПИ “Атанас Буров” в Национално ученическо състезание в направление “Счетоводна отчетност”, организирано от Стопанска академия “Д.А.Ценов”, гр.Свищов. Спечелиха специалната награда на катедра “Счетоводна отчетност”.


 

 

               На 10 ноември 2018 г. в Икономически университет гр. Варна се проведе Национална университетска олимпиада за ученици. Отлични резултати постигнаха учениците от ПГЛПИ „Атанас Буров“ Ангел Христов и Георги Стойнов. И двамата са удостоени със сертификати и грамоти, които им дават право да се запишат за студенти в университета без приемни изпити. Завоювалият първо място Ангел Христов е освободен от плащане на две семестриални такси, а Георги Стойнов – на една.

 


            На 9.11.2018г. група ученици от ПГЛПИ “Атанас Буров“ от XII клас, специалност “Банково дело” с ръководители Галя Стефанова и Илка Василева, старши учители по икономически дисциплини посетиха централата на Райфайзенбанк България в гр. София. Участието е свързано с ежегодната инициатива „Часът на банката”.
            Експерти от банковата централа направиха виртуална разходка в отделите: „Човешки ресурси“, „Банкиране на дребно“, „Корпоративно банкиране“, „Капиталови пазари“, „Управление на операционен риск и риск от измами“, „Корпоративна социална отговорност“.
            След изчерпателната презентационна част учениците посетиха отделите в банката и се запознаха с дейността на  банковите служители, използваните софтуерни програми, банковите документи и осъществяването на онлайн сделки с валута и ценни книжа.
             Благодарим за поканата на Райфайзенбанк България и лично на г-жа Руслана Щилиянова, специалист “Връзки с обществеността”, както и за топлото посрещане на г-жа Колева и г-н Ташков от Фондация „ Атанас Буров” гр. София.