Професионална гимназия по лека промишленост и икономика “Атанас Буров”

П

рофесионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров” е основана на 15 септември 1964 година, когато с решение на Министерския съвет на р. България в Горна Оряховица се открива Професионално техническо училище по металообработване, което още през 1965 година е преименувано в Професионално техническо училище по машиностроене, а от учебната 1968/69 година - трансформирано в СПТУМ.

От пролетта на 1999 година в историята на училището се вплита и съдбата на Атанас Буров - родолюбец, политик, финансист - индустриалец, избран за патрон на новосъздадения Техникум по лека промишленост и икономика„Атанас Буров”.От 2003 година училището е преименувано в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”.

ПГЛПИ „Атанас Буров” в цялостната си дейност от откриването си до сега се ръководи от амбициозна програма и стратегия за развитие. Към настоящия момент в училището се обучават 375 ученици в 17 паралелки.

От 1999г.в училището учениците имат възможност да се обучават в няколко икономически специалности: ”Икономика на промишлеността”, ”Данъчен и митнически посредник”, ” Икономика на търговията”, ” Банково дело”, „Оперативно счетоводство”, „Бизнес администрация”, „Електронна търговия”, „Икономика и мениджмънт”.

Интересът на родители и ученици се поддържа благодарение на участие в извънучилищни изяви и инициативи. Партньорство с фондация „Атанас Буров” - ежегодно дванадесетокласниците имат възможност да кандидатстват за стипендии и да бъдат удостоявани с тях. Стипендиите, които отпуска фондация „ Атанас Буров” са за постигане на отличен успех в курса на обучението и участия в извънкласни инициативи.

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

История на ПГЛПИ “Атанас Буров”.

Патронът на гимназията.

Атанас Буров – нашият патрон! Всеки ден той ни гледа тихо, но топло, бащински от своя портрет. Онези от нас, които искат да бъдат полезни, трябва да разберат, че той е казал всичко, което днес искаме да чуем. И за демокрацията! И за европеизацията! И за управлението! И за свободата! И за онези тъмни страни на живота, които ни разделят!History

Знамето на гимназията.

Знамето е изработено от мека червена коприна, обточена с жълти ресни. Върхът на дървената му дръжка завършва със сребриста пика. На лицевата му страна с жълти букви е изписано името на учебното заведение. То изразява вярата в живота, искреността, красотата на мисълта, кръшния смях на младите хора, тяхната волност.

Изтича времето. Като пясък между пръстите ни, но коприната на училищното знаме ще се развява по всякакъв тържествен повод и на всеки празник, когато полъхне зефирът, ще утвърждава поривите и амбициите на повече от 500 ученици с нови образователни и възпитателни ценности.History

Химн на гимназията.


Заветите на Буров вдъхновяват
достойни да са нашите дела,
на неговото име за прослава
перо и дух гимназията сля.

Припев:
Светли са дните ни
силни надеждите,
млади сме ние,
пеят душите ни.

По буровски родината ний любим,
по буровски се учим и растем,
дори в живота всичко да загубим,
чудесен ще е утрешният ден.

Припев: (същият)

Гордеем се със неговото име
и буровци наричаме се с плам,
делата ни да бъдат като химни –
успехите ще бъдат наша дан.

Припев: (същият)


 
Image